گزارش کارآموزی بررسی اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده خرداد

گزارش کارآموزی ، ایستگاه مترو ، روشنایی مترو ، رشته برق
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد گزارش کارآموزی بررسی اصول طراحی روشنایی ایستگاه مترو پانزده خرداد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

- مقدمه............................................................................................................... 1

- مصارف مهم ایستگاه...................................................................................... 2

- تابلوهای روشنائی........................................................................................... 4

- روشنائی اضطراری........................................................................................ 7

*تابلو MLP1............................................................................................... 9

*تابلو MLP2............................................................................................... 13

- محاسبات مربوط به روشنائی......................................................................... 17

*محاسبه روشنائی سكوها......................................................................... 17

* محاسبه روشنائی برای سالن‌ بلیت‌فروشی و هال ورود به سكو........... 20

* محاسبه روشنائی برای محل‌های اتاق مدیر ایستگاه به باجه بلیت‌فروشی- اتاق حسابداری 21

* محاسبه روشنائی راهروهای بخش تهویه و تهویه تونل........................ 22

* محاسبه روشنائی تهویه تونل.................................................................. 23

* محاسبه روشنائی اتاق فنی...................................................................... 25

* محاسبه روشنائی اتاق باتری.................................................................. 26

* محاسبه روشنائی اتاق كنترول محلی و اتاق حراست............................. 27

- محاسبه روشنایی بخش پله ورودی به ایستگاه.............................................. 28

- تابلوهای فرعی روشنائی................................................................................. 29

- تعیین سطح مقطع كابل‌های تابلوهای اصلی..................................................... 29

* تعیین سطح مقطع كابل تابلو MLP1......................................................... 29

* تعیین سطح مقطع كابل تابلو MLP2......................................................... 39

* تابلو LP-1-1............................................................................................. 42

* تابلو LP-2-1............................................................................................. 46

* تابلو LP-2-2............................................................................................. 46

* تابلو LP-2-3............................................................................................. 48

- سیستم جمع‌آوری آب‌های سطح‌الارضی......................................................... 51

- تعیین سطح مقطع كابل تابلوی DEWATERING- PANEL............................. 52