ارزیابی کیفیت محورهای پیاده شهری با تلفیق سه روش (نمونه مطالعاتی: محور 15 خرداد منطقه 12 شهرداری تهران)

پیاده راه, 15 خرداد کیفیت های محیطی پیاده مداری تکنیک های تلفیقی
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد ارزیابی کیفیت محورهای پیاده شهری با تلفیق سه روش (نمونه مطالعاتی: محور 15 خرداد منطقه 12 شهرداری تهران) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

خلاصه

در سال ‌های اخیر بحث ایجاد پیاده راه‌ های شهری به عنوان یک فضای شهری جاذب مطرح بوده است. فضاهای پیاده شهری فضا هایی هستند که در شهر به عنوان فضای مثبت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که به خاطر قرار دادن المان ‌های خاص و شرایط ویژه خاص باعث جذب جمعیت زیادی به صورت گذرا و فعالیتی بوده است. ایجاد پیاده راه‌ های شهری در ایران بحثی جدید بوده است که به خاطر نداشتن تجارب مثبت در این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است. اما کیفیت های موجود در پیاده راه های شهری همیشه به عنوان یک چالش اساسی در پیاده راه ها به شمار می رفت. پیاده راه 15 خرداد تهران از جمله پیاده راه هایی است که در سالیان اخیر کیفیت های محیطی آن مورد بحث قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از تکنیک های تلفیقی به بررسی میزان پیاده مداری این پیاده راه می پردازیم. نتایج این پژوهش بیان می دارد که پیاده راه 15 خرداد از نظر پیاده مداری از جمله پیاده راه های موفق در سطح کشور بوده است. تجهیزات و زیر ساخت ها و در کنار سیستم حمل و نقل حاکم بر پهنه محور 15 خرداد از جمله موارد اثر گذار بر کیفیت پیاده راه مذکور می باشد.